Produkty

Ovosan je prírodný výživový doplnok
obsahujúci zmes biologicky aktívnych
fosfolipidov (BAF®):

Bezplatná konzultácia s lekárom je možná
na e-mailovej adrese:

doktor@ovosan.sk

Dostupný vo vašej lekárni.